Yaya - Matcha Sundae

  • Sale
  • Regular price ₱4,000.00


Yaya - Matcha Sundae

₱4,000 each
ETA: Q1 2021

Size: 5.2cm x 8.3cm x 12.4cm
Limited to 80 Sets
Material: Resin